Logo společnosti a letecký pohled na areál společnosti

Zařízení pro chemický a petrochemický průmysl

Firma KPS Metal a.s. v oboru chemických a petrochemických zařízení konstruuje, vyrábí a dodává široký sortiment aparátů a zařízení, které nacházejí uplatnění především v celé řadě provozů chemických závodů, rafinérií, ale i dalších odvětvích průmyslu jako jsou například lihovary, pivovary, cukrovary, galvanovny, železárny, papírny, sklárny, plynárny a celá řada dalších provozů.

Přehled dodávaného sortimentu zařízení:

Společnost KPS Metal a.s. rovněž vyrábí celou řadu dalších zařízení dle speciálních požadavků projekčních kanceláří a dle přání zákazníků, jako např.:
Odparky, krystalizátory, autoklávy, filtry, kondenzátory, spalovací komory, vybavení pecí, komíny, separátory, zásobníky, zařízení pro alternativní a obnovitelné zdroje energie a celou řadu dalších aparátů.
Ilustrační obrázek - nádrž

Shora uvedené tlakové nádoby, kolony a aparáty mohou být osazeny různými vestavbami, které slouží především k separaci, ale i jiným technologickým a procesním účelům. Rovněž i v této oblasti KPS Metal a.s. může nabídnout zákazníkům celou řadu zařízení.
Jedná se především o:

Návrh a konstrukční zpracování:

KPS Metal a.s. disponuje vlastní konstrukční kanceláří a kvalifikovaným personálem s dlouhodobými zkušenostmi v oblasti návrhu a konstrukce aparátů a zařízení. Kromě vlastních odborníků naše společnost rovněž spolupracuje i s širokým okruhem specializovaných projekčních firem v mnoha odvětvích chemického a petrochemického průmyslu. Zajišťujeme kompletní zpracování konstrukční a technologické dokumentace včetně pevnostních výpočtů.

Jsme připraveni konstruovat a dodávat dle níže uvedených norem, předpisů a legislativy:

Konstrukční návrh, výroba a zkoušení zařízení:

Materiálové provedení shora uvedených zařízení:

Výše uvedená zařízení jsou standardně vyráběna z materiálů, které vyplývají z konstrukčního návrhu zařízení a požadavku zákazníka, standardně materiál CS a SS. Materiál je možno dodat dle EN, DIN, AISI, a další, s ohledem na kód, podle kterého je zařízení konstruováno.

U speciálních zařízení může být použit materiál CS a SS v kombinaci s pogumováním, případně jinou povrchovou úpravou chemicky odolnou k použitému médiu.

U dodávek hořáků, případně ostatních částí pecí můžeme zajistit i dodávku vyzdívek.

Dále zajišťujeme dodávky aparátů nebo jejich částí, kde jsou použity níže uvedené materiály:

Povrchová úprava aparátů je navržena v návaznosti na účel použití a uvedený materiál, z něhož je zařízení vyrobeno, případně je zvolen nátěrový systém dle přání zákazníka.

Kvalita:

Výroba všech aparátů je od dodání materiálů, samotný proces výroby až po finální přejímku podrobena důkladným kontrolám a zkouškám (kontrola materiálu, vizuální a rozměrová kontrola, nedestruktivní zkoušky, tlaková zkouška, kontrola nátěru, finální přejímka) v souladu se zpracovaným plánem kontrol a inspekcí, který je zpracováván pro každý aparát.

Profil společnosti:KPS Metal a.s., ČeskyKPS Metal a.s., EnglishKPS Metal a.s., DeutschKPS Metal a.s., PусскийKPS Metal a.s., FrançaisKPS Metal a.s., EspanolKPS Metal a.s., ItalianoKPS Metal a.s., SlovenskyKPS Metal a.s., Polski